Nepedagogickí zamestnanci

Správca počítačovej siete
Kaučárik Róbert

Prevádzkoví pracovníci

Gajdošová Mária tajomníčka školy
Ing. Zubajová Jana účtovníčka
Ing. Michalica Anton bezpečnostný technik
Poleč František školník
Jánoš Peter informátor –vrátnik
Ďurkovičová Emília upratovačka
Klimčáková Ľubomíra upratovačka
Svetlošáková Iveta upratovačka
Škvarková Dana upratovačka

Zamestnanci ŠJ
Bakošová Anna vedúca ZŠS
Katarína Bečkováhospodárka ZŠS
Biňasová Dáša hlavná kuchárka
Kováčiková Tereza kuchárka
Mádelová Ľubica kuchárka
Paštrnáková Anna kuchárka
Polečová Mária kuchárka