Projekty - medzinárodné

Ako sme sa pripravovali na tvorbu záhrady, ktorá nás bude učiť

V dňoch 30. 4. – 3. 5. sa naši spolužiaci Matúš Svetlák a Robo Pápež zúčastnili na vzdelávacom pobyte v českom ekologickom centre Chaloupky. Priniesli nám veľa podnetov a nápadov na to, ako vytvoriť v našej škole živú učebňu v prírode. A teraz bude len na nás všetkých, ako sa k tejto úlohe postavíme. A preto prosíme všetkých žiakov a priateľov školy: sledujte informácie a výzvy k tejto aktivite a ak viete prispieť akýmkoľvek spôsobom, spojte sa s našimi chlapcami alebo p. učiteľkami Matúškovou a Studeničovou a oni vám všetko podrobne vysvetlia. Zatiaľ pre všetkých prvá úloha, ktorá bude slúžiť súčasne ako test vašej pozornosti a ochoty.

Prineste do 8. mája 2014 do školy aspoň jeden kameň väčší ako vaša päsť a odovzdajte ho svojej pani učiteľke triednej.

Potom spolu vybudujeme stavbu, akú zatiaľ v našom meste a možno ani na Slovensku nikto nemá. A pozor! Najaktívnejší vyhráva!!!

 

Projekt: „Záhrada, ktorá učí“

osvedcenie001m

Naša škola je jednou z 8 základných škôl, ktoré boli vybraté do projektu: „Záhrada, ktorá učí“. Je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. Na zrealizovanie projektu škola získava 1500 €. Projekt koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Cieľom projektu „Záhrada, ktorá učí“ je naučiť pedagógov a žiakov inovatívne a holisticky ( brať v úvahu a na zreteľ všetky vlastnosti a okolnosti daného systému, či procesu)  využívať školský pozemok a ukázať tak praktické príklady pre trvalo udržateľný život.

Počas jedenapolročného projektu by žiaci a učitelia našej školy mali spoločne navrhnú a zrealizujú dizajn svojej novej prírodnej školskej záhrady.

Do školskej záhrady by sme mali  osadiť prírodné učebné prvky, ktoré umožnia, aby časť výučby prebiehala vonku. Učiaca školská záhrada bude slúžiť nielen ako medzipredmetová pomôcka pri vyučovaní, no dôraz bude kladený aj na rozvoj pestovateľských zručností žiakov, pri ktorom budú využívať prvky permakultúry ( stránka pre inšpiráciu: http://www.prirodne-zahrady.sk/).

Začala Jar, začali sme pracovať a budovať záhradu:

P4020176 P4030195 P4020178 P4030190 P4070202 P4070197 

 

 

 

Projekt: Aktívne globálne školy 2

Globálne vzdelávanie v ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne.
Súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) v základných školách je aj globálne vzdelávanie zakomponované do prierezových tém, ako je multikultúrna, či environmentálna výchova. Jednou z možností plnenia cieľov ŠVP je aktívne zapájať svojich žiakov do projektov s príslušnou tematikou.
Naša škola ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne sa zapojila do medzinárodného projektu“ Aktívne globálne školy 2: Spoločne, zodpovedne, spravodlivo„ vyhláseného Občianskym združením Človek v ohrození (nezisková, mimovládna organizácia). Projekt je podporený z finančných prostriedkov Európskej únie a programu slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

V SR bolo zaradených do projektu 30 základných a stredných škôl. My sme medzi nimi.
Vyvrcholením celého projektu bola Záverečná konferencia v Bratislave v dňoch 1.-2. februára 2012.
V hoteli Súza sa stretli najaktívnejší žiaci a učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska zapojených do projektu Aktívne globálne školy 2.
Na Konferencii náš projekt prezentovali žiačky Miriam Staníková a Ivana Vraniaková pod vedením pani učiteľky Mgr. Daniely Facunovej.
Zúčastnení žiaci aj učitelia spolu s organizátormi zažili 2 dni zaujímavých prednášok, interaktívnych workshopov zameraných na environmentálnu problematiku. Konferencia bola príležitosťou pre zúčastnených nadviazať priateľstvá, nové kontakty a získať inšpiráciu do realizovania ďalších aktivít na škole.

Čítať celý článok: Projekt: Aktívne globálne školy 2

   

Projekt Občan v NR SR

14.6. 2011 sa naši žiaci 6. a 7. ročníka zo záujmového útvaru ŠSZČ zúčastnili regionálnej prehliadky projektov vytvorených v rámci Projektu občan.  21.6.2011 svoj projekt odprezentovali na celoslovenskej prehliadke projektov priamo v NR SR.  Prítomný bol aj minister školstva Eugen Jurzyca, ktorý našich žiakov pochváli za úprimné odpovede na ním kladené otázky.
 

Projekt Občan - Civitas: Medzinárodný výmenný program občianskeho vzdelávania

Prostredníctvom internetu sa dňa 13. 6.2011 naši žiaci 6. a 7. ročníka pracujúci v Projekte Občan zúčastnili telemostu so žiakmi partnerskej školy z amerického mesta Hanover Horton v štáte Michigan. Vzájomná prezentácia Projektov Občan oboch škôl prebehla za účasti vzácnych hostí, Mgr. Romana Matejova, primátora Mesta Dolný Kubín, PaedDr. Márie Dudákovej, vedúcej Odboru školstva, mládeže a športu Mesta Dolný Kubín, Mgr. Magdalény Kubisovej, riaditeľky ZŠ P. Škrabáka, Mgr. Marcely Maslovej, výkonnej riaditeľky Združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní a Mgr. Daniely Facunovej, vedúcej ŠSZČ pri ZŠ P. Škrabáka. Celý projekt koordinovala Mgr. Renáta Mitruková. Za americkú stranu uviedli stretnutie Linda Start a Terri Mount z Centra pre občianske vzdelávanie a školská inšpektorka Linda Brian. Projekt amerických detí koordinoval Bill Jones.
Hoci štát Michigan a Slovenská republika spolupracujú navzájom už roky v rámci Medzinárodného výmenného programu Civitas, toto bola prvá online výmena skúseností medzi triedami. Obidve školy počas školského roka v projekte postupovali podľa rovnakej metodiky, no každý pracoval na svojom vybranom probléme, ktorý ich najviac trápil, navrhli možnosti riešenia daného problému a akčný plán, ako by mali ďalej postupovať, aby mohli problém vyriešiť. Videokonferencia bola pozitívnym pilotným programom v rámci celého Slovenska, ktorý učí deti nielen riešiť problémy, ktoré ich trápia, ale aj rozvíjať komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. V spolupráci chceme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

Čítať celý článok: Projekt Občan - Civitas: Medzinárodný výmenný program občianskeho vzdelávania

   

Stránka 1 z 4

<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 Dopredu > Koniec >>