Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program
 pre 1. a 2. stupeň ZŠ
  Cesta k poznaniu
 „KUK“
 Komunikácia –Učenie - Kooperácia
  Motto:
Veríme, že každé dieťa
má právo na šťastné a radostné
detstvo. Chceme, aby naši žiaci
chodili do školy radi, tak ako aj
my, ich učitelia a boli spokojní rodičia.

„Keď si vyberieš túto školu, stretneš sa s príjemným, skoro rodinným prostredím, s individuálnym prístupom a neobyčajným pochopením učiteľov a zamestnancov školy. Školský program je orientovaný na teba, rešpektuje tvoje osobné maximum a tvoje individuálne potreby.

Umožňuje efektívnu, profesionálnu a premyslenú prácu pedagogických zamestnancov založenú

na konštruktívnej pedagogike.

Pomôž aj ty vytvoriť prostredie, ktoré rozvíja tvorivosť a zohľadňuje všetky možnosti, ktoré máme. Chceme, aby si ty a tvoji spolužiaci všímali všetko potrebné pre Váš úspešný a spokojný život. Taká je Cesta k poznaniu.“

alt