CVC - Informácie, tlačivá

Smernica

Smernica CVČ č.2/2014  tu

1. dodatok k smenrici č.2/2014 tu

2. dodatok k smenrici č.2/2014 tu

 

Návrh ZÚ v CVČ pre školský rok 2015/2016

Zoznam krúžkov pre školský rok 2015/2016 nájdete TU.

Ak máte 18 a viac rokov a venujete sa koníčku, o ktorý by mohli mať záujem naše deti v škole, ste vítaní, ako veduci ZÚ.  

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ sa nemení (6 € za  október november december 2015; 10 € za január - máj 2016).                    Mgr. Magdaléna Kubisová, riaditeľka školy

 

Výchovný program ŠSZČ

 
Školské stredisko záujmovej činnosti
pri Základnej škole Petra Škrabáka
Výchovný program
Cesta k záujmom
alt
P U Z Z L E
Priateľstvo - Učenie - Záujem - Zábava- Lojalita - Elán

Čítať celý článok: Výchovný program ŠSZČ