Združenie Brezovček pri ZŠ Ul. M. Hattalu D. Kubín

Letová a lovecká ukážka dravcov

S dravými vtákmi nás 23.9. 2015 navštívila spoločnosť na ochranu dravých vtákov Zayferus z ČR.Všetci žiaci našej školy mali možnosť prehliadnuť si dravce,spoznať ich život vo voľnej prírode a dostali náučný výklad o tom, čím je ktorý dravec zaujímavý.Taktiež mali možnosť zapojiť sa do ukážok,ktoré im sokoliari pripravili, skúsiť si držať dravca na ruke, alebo ho prilákať na potravu a dokonca ho pozorovať pri love.

dravce001m dravce002m dravce003m dravce004m dravce005m dravce006m dravce007m dravce008m

 

Detský denný prímestský letný tábor 2015

Od 17.08. do 21.08.2015 v našej škole  prebieha detský denný prímestský letný tábor pod názvom: „Či škaredo, či pekne leto s nami bude pekné“. 40 detí, ktorým sa venujú každý deň 4 pani učiteľky, zažíva krásne chvíle plné zábavných aktivít, indiánskych hier, tvorivosti a športu. Deti si maľovali na tričká indiánske znaky, vyrábali čelenky, stali sa alchymistami, vyrábali liečivé masti, zažili "Pevnosť Boyard", ale aj opekačku. Na výlete sa povozili na pltiach, previezli na konskom záprahu.

DDPLTDDPLTP1010009mm DDPLTDDPLTP1010011mm DDPLTDDPLTP8170533mm DDPLTDDPLTP8170540mm DDPLTDDPLTP8180554mm DDPLTDDPLTP8180559mm DDPLTDDPLTP8190018mm DDPLTDDPLTP8190020mm DDPLTDDPLTP8190030mm  DDPLTDDPLTP8190040mm DDPLTDDPLTP8190044vm DDPLTDDPLTP8190055mm DDPLTDDPLTP8190061mm DDPLTDDPLTP8190065mm DDPLTDDPLTP8190067mm DDPLTP8200103m DDPLTP8200111m DDPLTP8200560m DDPLTP8200570m DDPLTP8200579m

 

 

 

Projekt:Spoznávajme sa navzájom

V dňoch od 25.5 do 27.5.2015 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka ZŠ Petra Škrabáka zúčastnili výletu do družobného mesta Pelhřimova. Žiaci obnovili svoje priateľstvá s českými kamarátmi, ktoré si vytvorili ešte minulý rok, zašportovali si, zasúťažili. V rámci výletu sme navštívili Prahu, kde sme videli Pražský orloj, Pražský hrad, Chrám svätého Víta, Zlatú uličku, Václavské námestie a veľa iných pamiatok tohto kráľovského mesta. Previezli sme sa s deťmi metrom, z čoho mali žiaci veľkú radosť. Navštívili sme aj ďalšie mesto Jihlavu a zahrali sa s českými žiakmi laser game.

V dňoch od 15.6 do 17.6.2015 nás navštívili český žiaci zo ZŠ na Pražské v Pelhřimove. Absolvovali sme s nimi celodenný výlet do Jánošíkových dier v Terchovej, kde sa žiaci učili orientovať na základe turistických značiek a tabúľ. Ukázali sme im prírodné krásy Malej Fatry. Poopekali sme spoločne a zašportovali si. V areály hotela Belez pod Kubínskou hoľou sme navarili spolu guláš, zahrali sa spoločenské hry, zasúťažili a upevnili priateľstvá.

Výlety sa žiakom veľmi páčili a tešia sa na ďalšie stretnutie so svojimi českými kamarátmi s Pelhřimova.

logo mesto001mProjekt finančne podporilo Mesto Dolný Kubín

druzba003m druzba004m druzba005m druzba006m druzba007m druzba008m druzba009m druzba010m druzba011m druzba002m druzba012m 

 

   

Medzinárodný deň detí 2015 - "Z rozprávky do rozprávky"

logo mesto001m Realizované s finančnou podporou Mesta Dolný Kubín

Medzinárodný deň detí je sviatok všetkých detí, ktorý sa oslavuje každoročne v mnohých krajinách sveta 1. júna. Naša základná škola, spolu s Občianskym združením Brezovček a Centrom voľného času, ktoré pôsobí na našej škole,  sa tento rok zapojila do zaujímavého projektu a pripravila pre všetky deti nášho mesta podujatie na oslavu tohto sviatku. Námestie slobody pri MsKS, ktoré taktiež podporilo toto podujatie, sa premenilo na jednu veľkú rozprávkovú knihu a nielen deti, ale aj ich rodičia a starí rodičia sa mohli vrátiť do detských čias a zaspomínať si na rôzne rozprávky. Naša škola tak prispela k upevneniu tradícií, podporila spolupatričnosť detí a dospelých a poskytla možnosť všetkým deťom mesta Dolný Kubín spoločne osláviť tento sviatok.

O kultúrny program sa postaral Detský folklórny spevácky súbor Kolovrátok, ktorý pôsobí na našej škole, Združenie priateľov historických umení Diadém z Bystričky pri Martine so svojim šermiarskym a scénickým vystúpením a Hip-Hop – tanečný záujmový útvar, pôsobiaci taktiež na našej škole.

Okrem kultúrneho programu, si prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré pre deti pripravili pedagógovia našej školy, mohli deti samostatne, ale aj s pomocou rodičov, či príbuzných a priateľov, rozvíjať rôzne pohybové a životné zručnosti, ale upevňovať aj priateľstvo, spoluprácu, tvorivosť, iniciatívu, trpezlivosť, zmysel pre humor, či vytrvalosť.

Podujatie malo obrovský úspech nielen medzi deťmi, ale aj širokou verejnosťou a veríme, že naša škola pripraví ešte nespočetne veľa akcií i podujatí, pri ktorých sa ozýva radosť a detský smiech.

 MDD001m MDD008m MDD011m MDD012m MDD013m MDD014m MDD016m MDD017m MDD019m MDD024m MDD028m MDD030m MDD031m MDD033m  MDD034m MDD035m MDD036m MDD037m

 

Projekt:"Pomáhajme si navzájom"

343 logo

Naše občianske združenie získalo účelovú dotáciu z Úradu vlády SR, ktorá bola určená na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012. Realizovali sme projekt: "Pomáhajme si navzájom".

V rámci tohto projektu žiaci dvoch tried (6.B a 7.B) absolvovali po 3 pracovné dielne. Aktivity sme  zamerali na formovanie vzťahov v triede, spoluprácu, spolupatričnosť a zodpovednosť.

V spolupráci s pracovníkmi CVaP žiaci zapojených tried absolvovali zároveň pobyty v  rekreačnom stredisku Srňacie, kde sa im po celý čas venovali viacerí pedagógovia.

Súčasťou projektu boli netradičné rodičovské združenia, kde sa stretli rodičia deti a triedny učiteľ spolu s realizátorkami projektu D. Facunovou a E. Smolkovou. Téma ich stretnutia bola zameraná na životné zručnosti.

Vyvrcholením projektu bolo dvojdňové pracovné stretnutie učiteľov a koordinátorov primárnej prevencie, kde saoboznámili s novými technikami, metódami a formami práce.

PA220819  PB070916  PB164691 PB230662 PB174843  PC010693 

   

Stránka 1 z 2

<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>