Aktivity školy a súťaže

Zbierka obnoseného šatstva

Zapojte sa do zberu obnoseného nepotrebného šatstva,

 ktorý sa  koná v našej škole. Zber potrvá v pracovné dni od 16.11. do 20. 11. 2015 v čase od 7.00 – 16.00 hod. Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami  môžete pomôcť ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať. V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie. Nezáleží na tom, či je to posledná móda, alebo už majú veci  možno i desiatky rokov. Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé. Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.

ZBIERAME:  dámske, pánske, detské letné aj zimné oblečenie. Posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.. – tie treba zabaliť osobitne a označiť.

NEZBIERAME: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce(okrem tkaných) a veľmi znečistené veci. 

 

Imatrikulácia - pasovanie prvákov za pážatá

Utorok 04.11.2015 bol pre našich prvákov výnimočný - imatrikulačný. V tento deň boli prváci pasovaní za pážatá nášho Detského kráľovstva. Do kráľovstva našej školy ich uviedli kráľ a kráľovná školy. Prvákov pozdravila a prihovorila sa všetkým prítomným pani riaditeľka. Prváci (linky a šmolkovia) zaspievali pesničky a zložili sľub. Ako spomienku na tento deň dostali pamätný list a od pani riaditeľky drobný darček. 

IMPR001m IMPR002m IMPR003m IMPR004m IMPR005m IMPR006m 

 

Medzinárodný deň školských knižníc alebo Knižnica nás učí

Základom Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý sa na našej škole a  v  našej školskej knižnici  realizoval  dňa 26. októbra 2015, bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý  vzťah ku knihe a k čítaniu. Ústrednou myšlienkou celého dňa bola téma „Knižnica nás učí“. Podujatie bolo pripravené tak pre žiakov 1. stupňa ako aj pre žiakov 2. stupňa a sprievodnou akciou bola aj výstava záložiek do kníh ako súčasť projektu Záložky spájajú školy. Podujatie bolo otvorené prostredníctvom rozhlasovej relácie zameranej na význam a históriu tohto významného dňa. Ďalšími aktivitami, ktoré spestrili tento deň bolo:

- pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice

- pre druhákov a tretiakov Čitateľská dielňa s p. Javorkovou, pracovníčkou Okresnej. knižnice v Dolnom Kubíne

- re štvrtákov a piatakov Žiacka univerzita Čo vieš o knihách?, ktorú si pripravili žiaci 7.A triedy.

 

Cieľom aktivít na 2. stupni bolo vyzvať žiakov, aby doniesli knihy, ktoré doma nepotrebujú a aby ich venovali do triednej knižnice za účelom vybudovania si vlastnej triednej knižnice. Aktivita bola spojená s čitateľskou dielňou. Formou zážitkových metód na vyučovacích hodinách všetci vyučujúci viedli žiakov k vytvoreniu kladného vzťahu ku knihám v rámci všetkých vyučovacích predmetov. Využili fantáziu a tvorivosť na hodinách pri práci s knihou, vytvorili práce, projekty, postery, básne, knihy ...na základe prečítaného.

Podrobnejšie vyhodnotenie aktivít  TU

MDZK001m MDZK002m MDZK003m MDZK004m MDZK005m MDZK006m

   

Hodina vlastivedy v 3.B

Dňa 20.10. 2015 prebiehala hodina vlastivedy netradične. Témou vyučovacej hodiny bolo určovanie svetových strán a orientácia v prírode. Navštívil nás profesionálny vojak Mgr. Tomáš Martvoň, ktorý je zároveň aj rodičom žiačky našej triedy. Žiakom ukázal na interaktívnej tabuli  zaujímavú prezentáciu o profesionálnej armáde, ktorá všetkých zaujala a zároveň poukázal na to, aké je dôležité vedieť sa orientovať v prostredí. Ukázal im ako sa určujú svetové strany pomocou kompasu a buzoly, ktoré si mohli aj vyskúšať. Okrem toho im vysvetlil určovanie svetových strán podľa slnka, hodiniek, stromov, mraveniska, hviezd, ale aj mesiaca. Ďalšou zaujímavou témou bola mapa, ako sa podľa nej orientovať a čo všetko na nej môžu nájsť. Hodina sa žiakom páčila a tešia sa na ďalšie netradičné hodiny.

3B VL001m 3B VL002m 3B VL003m

 

Živel 2015 a naše víťazstvo

Živica - mimovládna nezisková organizácia vyhlásila v tomto roku už  2. ročník Ceny za environmentálnu výchovu Živel. Táto cena je určená pre všetkých žiakov, učiteľov a školy, ktoré robia výnimočné, dlhodobé a inovatívne aktivity. Tím Živice chce týmto ocenením poukázať na pozitívne a inšpiratívne príklady činnosti škôl v oblasti environmentálnej výchovy.

Nad druhým ročníkom Ceny za environmentálnu výchovu Živel prevzal záštitu Minister školstva Juraj Draxler. Mnister v liste adresovanom Živici uviedol: Veľmi si vážim a oceňujem Vaše úsilie podporiť výnimočné aktivity a nové prístupy nielen žiakov, ale aj pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl k rozvíjaniu environmentálneho správania.“

V tohtoročnom  ročníku ceny Živel bolo spolu nominovaných 52 žiakov, učiteľov a škôl (materských, základných aj stredných) z celého Slovenska. Všetky nominácie dostala porota, ktorá počas leta nominácie vyhodnotila, vyberala po 5 finalistov a víťazov všetkých troch kategórii.

Naša škola bola v tomto roku opäť medzi piatimi nominovanými školami na cenu  Živel, preto sa 9. októbra v Piešťanoch zástupcovia našej školy zúčastnili slávnostného odovzdávania cien. V. Burjan, šéfredaktor DOBREJ ŠKOLY, riaditeľ EXAMu povedal na tomto stretnutí: „Ak chce škola meniť svet, musí najskôr zmeniť seba“, my sme tou zmenou prešli a aj za to sme boli ocenení. Vyhlásenie, že naša škola ZŠ P. Škrabáka získava Cena za environmentálnu výchovu Živel nás nesmierne potešilo. Odovzdal nám ju riaditeľ Živice Juraj Hibš.

P. Facunová, ktorá prevzala cenu poďakovala v mene vedania školy koordinátorke programu Zelená škola Mirke Pilárikovej a riaditeľovi Živice Jurajovi Hibšovi za možnosť vzdelávať sa učiteľom našej školy vo Vzdelávacom centre Zaježová a následne možnosť implementovať získané skúsenosti do činnosti v Programe Zelená škola v našej škole, kde environmentálne vplývame nielen na našich žiakov, ale aj ich rodičov  a okolitú komunitu už 6 rokov. Zároveň poďakovala najaktívnejším kolegyniam Márii Studeničovej a Viere Matúškovej za realizované aktivity a vedúcej školskej jedálne Anne Bakošovej za úzku spoluprácu a ústretovosť v oblasti zdravej výživy a stravovania.

zivel001m zivel002m zivel003m zivel001mm web diplom

   

Stránka 1 z 26

<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>