Projekty - národné

Výtvarná súťaž „Chémia je hra“

Koncom apríla sa žiaci 2. – 6. ročníka zúčastnili na žiackej univerzite, kde videli niekoľko zaujímavých chemických  pokusov a dozvedeli sa niečo o tom, čo to chémia je a ako vyzerá správny chemik. Ich úlohou potom bolo nakresliť obrázok s chemickou tematikou. Zapojili sa viacerí a keďže obrázkov bolo veľmi veľa a boli krásne, sladkou odmenou sme ocenili najaktívnejšie triedy a najúspešnejších jednotlivcov. Všetkým srdečne blahoželáme! 

chemia sutaz001m chemia sutaz002m chemia sutaz003m chemia sutaz004m

 

Podpora polytechnickej výchovy na základných školách

Naša škola je zapojená do národného projektu: „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“. Cieľom tohto je zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o predmety zamerané na polytechnickú výchovu, rozvoj pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov fyziky, techniky, biológie a chémie a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu. Prioritou aktivít národného projektu je skvalitniť a  zatraktívniť vyučovací proces prostredníctvom vybavenia odborných učební chémie, fyziky, biológie, techniky s využitím moderných metód a foriem vzdelávania, aby sme mohli uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby trhu práce.Bližšie informácie nájdete na http://www.pvodborne.sk/

loga

 

Spojili sme prírodu a slovenčinu

V apríli 2015 sme sa zapojili do projektu „Pohoda pri vode“, ktorý prebiehal v spolupráci s neziskovou organizáciou AdBird.sk. Na Orave sa do práce pustilo 43 škôl a 11 iných organizácií, do terénu vyšlo viac ako 5000 detí a vyzbieralo sa 2780 vriec odpadu. Naši šiestaci, siedmaci a deviataci upratali blízke aj vzdialenejšie okolie školy a ôsmaci písali úvahu na tému Naša Orava.  Žiak 8. B triedy Matúš Svetlák sa stal vo svojej kategórii absolútnym víťazom a dokázal, že o našom kraji sa dá aj krásne a zaujímavo písať. Blahoželáme! Jeho prácu si môžete prečítať tu.

pohoda001m pohoda002m pohoda003m pohoda004m

   

Stromy poznania

Už tretí rok sme zapojení do projektu Stromy poznania, ktorý je organizovaný štátnym podnikom LESY SR Banská Bystrica. Okrem výsadby arboréta  sa projekt orientuje aj na poznávanie Stromov v štyroch ročných obdobiach a to pomocou zbierok. V roku 2014 sme dostali zbierku púčikov 44 druhov lesných drevín spolu s obrazovým kľúčom na samotné určovanie. Aj v tomto školskom roku prišli medzi nás pracovníci štátnych lesov, aby nás o všeličom poučili. Dostali sme od nich herbár drevín.

 

.stromzivota001m stromzivota002m stromzivota003m stromzivota004m

 

Alchymisti prezentovali

Naša školská knižnica sa premenila na alchymistickú dielňu. Žiaci 8. ročníka Maroš a Matyáš predviedli mladším spolužiakom niekoľko efektných a zaujímavých chemických pokusov, ktoré pre neskúsených pozorovateľov vyzerajú ako kúzlo, sú to však len obyčajné chemické reakcie. Všetci zistili, že chémia je vlastne hra, ktorá prináša okrem zábavy a poznania aj praktický úžitok. V prípade nášho vedeckého tímu to boli mydlá, balzamy a krémy, ktoré ôsmaci sami pripravili na hodinách chémie. A nielen pripravili, ale aj na vlastnej koži vyskúšali a potvrdili, že dobré vstupné suroviny a znalosti z  chémie prinášajú dobré výsledky.

Alchymisti008m Alchymisti001m Alchymisti002m Alchymisti003m Alchymisti004m Alchymisti005m Alchymisti006m Alchymisti007m

  

   

Stránka 1 z 6

<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 Dopredu > Koniec >>