Projekty - školské

Otvorenie expozície histórie a etnografie nášho regiónu

Dňa 7. 5. 2013 sa uskutočnila na našej škole "Žiacka univerzita- žiaci učia žiakov" zameraná na spoznávanie histórie nášho regiónu, ľudovej kultúry a zvykov spojená so slávnostným otvorením stálej expozície histórie a etnografie v priestoroch našej školy. Akcia začala prestrihnutím pásky a folklórnym vystúpením žiakov. Pokračovala výkladom histórie a kultúry našich predkov formou prezentácií žiakov našej školy a ochutnávkou dobrôt starých materí. Osviežením bola hra na píšťale, fujare, drumbli v podaní pána Jaroslava Slobodu, ktorý sa venuje výrobe týchto nástrojov. Zaujímavo predstavil žiakom ľudové hudobné nástroje a na každom z nich zahral ľudovú melódiu.

Akcia žiakov zaujala, jedlo im veľmi chutilo a atmosféra bola jedinečná.

Článok o akcii na webstránke Mesta Dolný Kubín: http://www.dolnykubin.sk/mesto.phtml?program=51&module_action__0__id_ci=34120

otvorenieHR003 otvorenieHR004 otvorenieHR002 obcerstvenie otvorenieHR007 otvorenieHR005 otvorenieHR006

 

Týždeň otvorených dverí

Od 8. 11. do 12.11. 2010 mali možnosť rodičov a priateľov školy „naKUKnúť“
do našej školy .Mnohí rodičia sa prišli pozrieť, ako sa ich deti vzdelávajú, tvoria a zabávajú.
V rámci tohto týždňa boli naši prváci pasovaní za "pážatá" nášho "Detského kráľovstva" , ktorí budú pod ochranou "rytierov" - našich devatakov.
alt
 

Čítať celý článok: Týždeň otvorených dverí

 

Týždeň zdravého životného štýlu v ZŠ. P. Škrabáka

Cieľom týždňa ( 11.10. – 15.10. 2010) bolo uvedomiť si, aké vzácne je zdravie a pripomenúť si, ako sa oň treba starať. V tomto týždni sa konali v škole rozličné aktivity a podujatia. Žiaci 1. až 4. ročníka boli počas celého týždňa aktívni v športových súťažiach, ktoré pomohli vyhodnocovať starší žiaci. Športové aktivity žiaci podporili aj umeleckou tvorbou.Skladali básne, tvorili príbehy o ovocí, zelenine, vitamínoch a zdraví. Aj vyučovanie sa celý týždeň nieslo tématicky v tomto duchu. V regionálnej výtvarnej súťaži *Netradičné jablko* Riško Bukna z 1.C získal 2. miesto. Vo štvrtok ožila škola ochutnávkou zdravých jedál, ktoré pripravili naše kuchárky spolu so žiakmi. Prostredníctvom Žiackej univerzity (prezentovali žiačky 7.A) sa zároveň všetci dozvedeli, ako sa zdravo stravovať, ktoré potraviny ohrozujú naše zdravie. K vzdelávaniu sa pridalo aj Centrum zdravia. Pani Šutá prvákou poučila ako sa starať o svoju zúbky.

alt

Čítať celý článok: Týždeň zdravého životného štýlu v ZŠ. P. Škrabáka

   

Ako sa u nás učí regionálna výchova?

alt

28.5.2010 sa žiaci 5.A triedy vyučovali v Okresnej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Hoci nemali lavice, nevadilo to, pretože získané informácie z odbornej a umeleckej literatúry dokázali spracovať aj na kolenách. Prácou boli zaujatí. Nebolo jednoduché text, ktorý bol písaný nárečím, preložiť a reprodukovať. Z textov sa dozvedeli, ako sa vyrábala bryndza a oštiepky, ako sa kosilo na lúkach, prezývky jednotlivých obcí v okolí a prečítali si povesti z Oravy. Získané poznatky potom zreprodukovali.Všetky odpovede žiakov boli hodnotené známkou výborný.

alt alt

Netradičnú hodinu histórie regiónu pripravil pre mladších spolužiakov dňa 21.5.2010 žiaci 9. A triedy. V dramatizovanej ukážke Kukučínovej poviedky Do školy priblížili spolužiakom dobu, keď bol Martin Kukučín žiakom. Po krátkej scénke pracovníčka knižnice pani Kazimírová v besede veľmi pútavo priblížila život a tvorbu tohto významného realistického spisovateľa.

 

 

Oslava Dňa Európy

 

Na podnet Žiackeho parlamentu našej školy sa žiaci v škole 10.5.2010 neučili klasicky - podľa rozvrhu hodín. Škola sa v tento deň stala malou Európou.

alt

 

 

 

Čítať celý článok: Oslava Dňa Európy

   

Stránka 1 z 2

<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>