ŠKD - Informácie, tlačivá

Kolobežkové preteky

Dňa 29.9.2015 v popoludňajších hodinách sa v ŠKD konali preteky na kolobežkách. Súťažili všetky deti z piatich oddelení. Aj napriek chladnému a veternému počasiu sme si všetci užili toto zábavné popoludnie. Všetky deti boli odmenené veselými smajlíkmi a pečiatkami a už sa tešíme na ďalšie radostné aktivity.

kolobezky001m kolobezky002m kolobezky003m kolobezky004m kolobezky005m

 

Oznam o vyberaní príspevku na ŠKD

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v ŠKD pre školský rok 2015/2016 je 10,00 € na mesiac. Stanovený je na základe VZN č.5/2015 v článku 4,odsek 1 Mesta Dolný Kubín s platnosťou od 01.04.2015. Za september a október je potrebné príspevok v hodnote 20 € uhradiť v hotovosti  (už nie cez bankový účet!!!) v dňoch 2.- 4.9.2015 pani vychovávateľke  ŠKD príslušného oddelenia, ktoré bude dieťa navštevovať.

Za porozumenie ďakujeme.

                                                                                                                                               Mgr. Magdaléna Kubisová, riaditeľka školy

 

Oznam o zmene mesačného poplatku za ŠKD a platbách za CVČ

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD v školskom roku 2015/2016 je 10,00 €. Je stanovený na základe VZN č.5/2015 Mesta Dolný Kubín. Uhrádza sa mesiac vopred  najneskôr do 30. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Vyberať ho bude dvojmesačne priamo v hotovosti  vychovávateľka ŠKD (už nie cez bankový účet!!!príslušného oddelenia, ktoré bude dieťa navštevovať nasledovne:

začiatkom septembra 2015 (za september a október 20 €); v októbri 2015 (za november a december 20 €); v januári 2016 (za január a február 20 €); vo februári 2016 (za marec a apríl 20 €); v apríli (za máj a jún 2016). Podrobnejšie informácie o platbách v ŠKD nájdete v internej smernici a jej dodatkoch zverejnenej na našej webovej stránke.

                Mgr. Magdaléna Kubisová, riaditeľka školy

   

Šarkaniáda ŠKD

Už tradične deti v ŠKD zažívajú na jeseň Šarkaniádu. Prebehla 27. októbra 2014. V tento deň sme vyšli s našimi deťmi  ukázať na blízky kopec  šarkany a ovládanie šarkanov. Bolo pekné počasie, tráva veľká, nepokosená, nedalo sa dobre behať, ale aj tak veľa šarkanov vďaka húževnatosti detí vzlietlo.                       Mgr. Kolčáková

sarkany001 sarkany002 sarkany003 sarkany004 sarkany005 sarkany008

 

Oznámenie o zmene poplatku v ŠKD

Riaditeľstvo Základnej školy Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne oznamuje rodičom, že na základe Všeobecného záväzného nariadenia (VZN) č.11/2013 Mesta Dolný Kubín, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie detí, zvyšuje mesačný príspevok na dieťa v ŠKD s platnosťou od 1. 1.2014 na 7,00 € .

                                                                                                                            Mgr. Magdaléna Kubisová v.r.

                                                                                                                                          riaditeľka školy

   

Viac článkov...

Stránka 1 z 2

<< Začiatok < Dozadu 1 2 Dopredu > Koniec >>