ŠJ - Informácie, oznamy

Oznam o platbách v ŠJ v školskom roku 2014/2015

Na základe schváleného VZN Mesta Dolný Kubín č. 5/ 2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/ 2013 riaditeľka ZŠ P. Škrabáka , Dolný Kubín určuje s platnosťou od 1. apríla 2015 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a paušálne na mesačné náklady za stravovanie žiakov a dospelých  osôb v školskej jedálni nasledovne:  

 

Školská jedáleň

 

 Stravná 

Jednotka EUR

Režijné náklady paušálne

mesačne EUR

V ZŠ stravníci

 od 6 do 11 rokov

desiata

0,30

0.-

obed

1,01

2.-

V ZŠ stravníci

od 11 do 15 rokov

desiata

0,30

0.-

obed

1,09

2.-

Zamestnanci škôl a školských zariadení

desiata

0,30

0.-

obed

1,19

1,11

Iné fyzické osoby so súhlasom RÚVZ

desiata

0,30

0.-

obed

1,19

1,11

 Zálohové mesačné platby:

Desiata:                          6.- €

Žiaci 1. stupňa ZŠ:         22.- €

Žiaci 2. stupňa ZŠ:         23.- €

Zamestnanci školy:        23.- €

                                                         Mgr. M. Kubisová, riaditeľka školy

 

 

 

Oznam o poplatkoch v školskej jedálni v školskom roku 2012/2013

Stravné lístky na mesiac september 2012 sa vydávajú od 27.8.2012 v čase
od 7.30 – 13.30 hod.
Kontakt: Bečková Katarína, č.t. 5832520 

Bližšie informácie nájdete TU

Informácie o zmenách nájdete TU

 

V rámci projektu ZDRAVÁ ŠKOLA realizujeme školský projekt

 

 

Projekt: „ Nech je strava tvojím jediným liekom " sme realizovali minulý rok. V tomto roku v ňom opakovane pokračujeme. Aktivity, ktoré sú uvádzané v projekte budeme ralizovať aj v tomto školskom roku 2009/2010.