CVC - Žiacky parlament

Pasovačka štvrtákov a nového kráľa a kráľovnej školy

Tradíciou našej školy je, že na konci školského roka žiaci 4. ročníka vstupujú do "Cechu rytierského" (budúci piataci) nášho Detského kráľovstva. Stalo sa tak 27.6.2013. Zároveň kráľ Jozef I. a kráľovná Beáta (žiaci 9. ročníka) odovzdali svoj trón novému kráľovi Petrovi I. a kráľovnej Vanese (žiakom 8. ročníka - budúcim deviatakom).

pasovacka kral003  pasovacka kral009  pasovacka kral004 pasovacka kral008

 pasovacka kral006 pasovacka kral010  pasovacka kral001 kral

Tento rok pani riaditeľka udelila ocenenie "Žiačka školy" za výborný prospech, vzorné správanie, dochádzku, pomoc pri aktivitách Žiackeho parlamentu  a reprezentáciu školy v súťažiach na rôznych úrovniach počas povinnej školskej dochádzky Aďke Mikulášovej, žiačke 9.B. Odovzdala jej toto ocenenie v tento deň.

pasovacka kral002 adka

 

Dokumentácia

Štatút žiackeho parlamentu TU

Štatút Školskej bezpečnostnej služby- ŠBS TU

Kalendár ŠBS TU

 

Voľba novej vlády detského kráľovstva, z pážat rytieri.

Streda 29.6.2011 bola slávnostným dňom pre našich žiakov 4. ročníka. Ešte panujúci Kráľ Lukáš I. pasoval terajších štvrtákov-pážatá do stavu piatackého. Tým sa stali rytieri nášho detského kráľovstva.

alt   alt

Nastal koniec školského roka 2010/11, čas konca vlády panovania Kráľa Lukáša I (Lukáš Ralidiak 9.A) a kráľovnej Márie (Mária Bolová9.A). Svoje žezlo a korunu odovzdali novozvoleným panovníkom kráľovi Denisovi I. (Denis Baričák 8.A) a kráľovnej Miriam (Miriam Staníková 8.A).

alt alt

   

Švrtáci pasovaní za piatakov a nový kráľ, kráľovna školy

Richard I. (Rišo Murín z 9.A) z Božej milosti kráľ ZŠ Petra Škrabáka a jej výsosť kráľovná Ivana (Ivana Geletková z 9.A) pasovali 28.6.2010 štvrtákov našej školy za piatakov.

alt alt

Zároveň odovzdali svoju parlamentnú vládu budúcemu kráľovi Miroslavovi I. (Mirko Harezník z 8.B) a Márii (Majka Bolová z 8.B) 

 

 

Čítať celý článok: Švrtáci pasovaní za piatakov a nový kráľ, kráľovna školy

 

Žiacky parlament

alt
V škole máme ŠBS -Školskú bezpečnostnú službu.

Čítať celý článok: Žiacky parlament